Oleme tööohutuskultuuri edendajad ja seisame selle eest, et iga tööõnnetus oleks ennetatav!

Turvaline töökeskkond on enamat kui linnukeste tegemine riskianalüüsis. See on ühtlasi kohustus aga ka võimalus luua parimad tingimused, mis toetavad töötajate heaolu. Teadlik organisatsiooni juht teab ja mõistab, et töötajate õnnelikkuse, produktiivsuse ja ettevõtte käibe vahel on selged seosed. Selleks, et töötajad saaksid keskenduda väärtuse loomisele, on äärmiselt oluline, et ettevõttesiseselt on kõik protsessid paigas ja et töökeskkond soodustab, mitte ei takista efektiivsust.

Oleme Eesti turul tegutsenud aastast 2009 (varasemalt Riskianalüüs OÜ nime all) ja selle aja jooksul aidanud enam kui 1400-l Eesti ettevõttel parendada oma töötajate ja töökeskkonna ohutust. Oleme spetsialiseerunud tööohutuse, töötervishoiu ja tuleohutuse valdkonnale. Meil kehtib ka tööohutuse tegevuse vastutuskindlustus Euroopa Liidu territooriumil summas 1 000 000 € ning oleme Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja (ETKSN) toetaja liige. Kõik meie spetsialistid omavad erialast kõrgharidust.

Meie teenindatud klientide hulka kuulub väga erinevaid ja huvitavaid valdkondi nagu transport, laevandus, sadamad, erinevad tootmised (metalli, puidu, toiduaine, puuvilla), kaubandus ja laondus, julgestusteenistus, meelelahutus, puhastusteenindus, haridus, riigiteenistus, meditsiin, iluteenindus ning infotehnoloogia jpt.

Teenindame kliente eesti, inglise ja vene keeles.

Meie lugu

PROTECT on loodud soovist ennetada õnnetusi, parendada tegevusjuhiseid ja tõsta inimeste heaolu. Meie teenuste keskmes on ettevõtted ja inimesed, mistõttu on meie tegevustest tulenev väärtus põhjalikum kui miinimumnõuded.

Tunneme seadust ja moraalset vastutust. Tegeleme ohutuse ja turvalisusega süsteemselt, et hoida ohutust ja kvaliteeti puudutavad tegevused kliendi kontrolli all ja töötajatele kättesaadavana.

Ohutust ja kvaliteeti luuakse iga päev uuesti ja uuesti. Selle jaoks on kõikidel osapooltel vajalik aru saada, kuidas ja miks tegevusi tehakse. Kui ohutuse- ja kvaliteedialane mõttemaailm on inimestesse ja tegevustesse juurutatud, siis inimesed tunnevad ennast hoituna ning ettevõtte tegevus muutub tõhusamaks.

Protecti bränd loodi Soomes 2001. aastal, kui asutati SK Protect OY. Ettevõte esindused asuvad Kokkolas, Tamperes, Helsingis, Pietarisaaris ja Oulus ja teenust osutatakse üle Soome. 2020. aastal suvel laienes SK Protect OY Eestisse läbi Riskianalüüs OÜ äritegevuse ja õiguste omandamise ning tegevust jätkati ühtse PROTECT brändi alt.

Protect Estonia OÜ püsitegevuskohad on Tallinnas ja Tartus, kuid teenust osutatakse üle Eesti.

MISSIOON

Meie missiooniks on inimeste, äritegevuse ja keskkonna ohutuse tagamine, eesmärgiga hoida ära õnnetusi.

VISIOON

Protecti peetakse ohutuse valdkonnapõhiste teenuste oluliseks edendajaks ja võtmepartneriks Eestis ning lähiriikides, eesmärgiga jagada teadmisi ja parimaid praktikaid nii era- kui avaliku sektoriga.

Võta meiega ühendust!