Protect Estonia – Sinu tule- ja tööohutuse partner!

Oleme Eesti turul tegutsenud juba üle 13 aasta (varasemalt Riskianalüüs OÜ nime all) ja selle aja jooksul aidanud enam kui 1400-l Eesti ettevõttel parendada oma töötajate ja töökeskkonna ohutust.

Meie pakutavad teenused ja koolitused aitavad ennetada ning vähendada kõikvõimalikke töökeskkonnas esinevaid ohutegureid. Meil kehtib ka tööohutuse tegevuse vastutuskindlustus Euroopa Liidu territooriumil summas 1 000 000 €.

Meie teenused tuginevad järgnevatel õigusaktidel ja standarditel:
  • Töötervishoid ja tööohutus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend – TTOS), selle alamaktid ja määrused ning ISO 45001 (rahvusvaheline töötervishoiu ja tööohutuse standard).
  • Tuleohutus: Tuleohutuse seadus (lühend – TuOS), EVS 812 (ehitiste tuleohutus) standardid ja muud alamaktid ning määrused.
  • Riskijuhtimine: Hädaolukorra seadus (lühend – HOS), Kemikaaliseadus (lühend – KemS), Riigikaitseseadus (lühend – RiKS), ISO standardid 31000 (riskijuhtimine), 31010 (riski hindamise tehnikad), 22301 ja 22313 (turvalisus ja vastupidavus).

Riskihalduse täispakett sisaldab kõiki järgnevaid teenuseid:

Soovi korral on võimalik teenuseid tellida ka eraldi või kombineerida pakettidena. Klõpsa teenusel, et lugeda selle kohta lähemalt!

Võta meiega ühendust!