21.02.2021 Podcast

Podcast osa 7 – Semjon Galajev

Tere, olen Semjon Galajev, Ericsson Eesti AS tööohutusjuht. Olen Tartu Ülikooli vilistlane, kus ma
õppisin füüsikad ja keemiat, ning kaitsesin teadusmaigistri kraadi füüsikas.
Eelmisest aastast olen sertifitseeritud ISO 45001 juhtaudiitor. Olen abielus. Huvidest on arvutid,
puutöö, sport.


Olen tööohutusega ja töötervishojuga tegelenud aastast 2010. Läbisin Tööinspektsiooni korraldatud
Töökeskonnaspetsialisti koolitust.


Peale koolitust, alustasin töökeskonnaspetsialisti kohustuste täitmist ettevõttes Crystalsol OÜ.
Põhiline fookus oli tööohutus, kuna töötasime kemikaalidega ning kõrgete temperatuuridega.
Kollektiiv oli noor ja sportlik, ja ka töötervishoid oli loomulik osa protsessist.


2019 aastas alustasin tööd Ericsson Eesti AS tööohutusinseneerina ja 2020 kevadel võtsin vastu
tööohutusjuhi väljakutse.