05.01.2023 Tööohutus

Hea aeg sisekontrolliks

Uue aasta algus loob võimaluse alustada tegevusi uue fookusega – see on sobiv aeg töökeskkonnas tegevuste ülevaatamiseks ehk sisekontrolliks, mille tulemusena paika panna aasta tegevuskava.

Sisekontrolli eesmärk on ettevõtte siseselt hinnata, kas kõik töötervishoiu ja tööohutuse nõuded on täidetud, tööõnnetused ja tööga seotud haigestumiste risk miinimumini viidud ning tööandja vara kaitstud.

Sisekontrollina mõistetakse ühelt poolt pidevat töökeskkonna ja seadmete kontrollimist erinevate isikute poolt – näiteks töökeskkonna ülevaatust enne vahetuse algust vahetusevanema poolt, regulaarseid töökeskkonna kontrolle töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnaspetsialistide poolt.

Teisalt aga tähendab sisekontroll suuremas plaanis ettevõtte töökeskkonna tegevuse ja süsteemide üle vaatamist ehk nn auditit.

See tähendab, et vaadatakse põhjalikult üle töökeskkonna riskianalüüs, juhendite sisu, töökeskkonna eest vastutavad isikud jne ning tehakse vajadusel korrektuurid ja pannakse paika uued eesmärgid edaspidiseks. Sellist ülevaatust tuleks teha vähemalt korra aastas.

Sisekontrolli tehakse tihti ettevõtte siseselt, kuid seda saab osaliselt ka töökeskkonna auditina sisse osta. Töökeskkonna auditi tellimisel on kindlasti omad plussid, sest tööohutuse ekspert vaatab töökeskkonna ja selle alase tegevuse üle uue, välise pilguga ning oskab laiema kogemuse põhjal tuua välja vajadusel ka ettepanekuid ja soovitusi.

Lisaks on hea aeg veenduda töökeskkonna dokumentatsiooni nõuetekohases sisus ning üldises töökorralduse toimivuses, sest 19. novembrist 2022 ning 1. jaanuarist 2023 jõustusid muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Seetõttu on kindlasti vajalik veenduda, et muutunud seadusandlusega on ettevõttes arvestatud.